In de nieuwsbrief vindt u een overzicht van de ontwikkelingen van de projecten in 2018

LADAKH ALCHI INSTITUTE

In december 2004 richtte Morup Dorjay het Ladakh Alchi Institute (LAI)  in zijn geboortedorp Alchi (Ladakh) op. Het LAI is een privéschool waar kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar uit Alchi en omgeving onderwijs kunnen volgen. De school begon in een gehuurde ruimte met 13 leerlingen. Binnen een jaar werd de ruimte te klein voor de dan 25 leerlingen en werden de eerste stappen genomen voor de bouw van een eigen school. De dorpsbewoners hebben de grond geschonken. Met financiële steun van PranaPlanet werden in 2004 de eerste klaslokalen gebouwd.


Morup Dorjay was 20 jaar lang leraar op zowel rijksscholen als privéscholen in India. Daarnaast was hij inspecteur van onderwijs in India. In die functie zag hij dat op de rijksscholen kwalitatief slecht en erg vrijblijvend onderwijs werd gegeven. Nog geen 10% van de kinderen op de rijksscholen behaalde het niveau van de vastgestelde norm. Voor Morup was dit de aanleiding om in zijn dorp Alchi het LAI op te richten. Met als doel hoog gekwalificeerd onderwijs voor alle kinderen.

Wat begon als onderwijs voor een klein groepje kinderen, is uitgegroeid tot een school met 150 kinderen. Waarvan 54 kinderen naar school kunnen, dankzij de individuele sponsoring uit Nederland. Ook schonk PranaPlanet in 2006 een schoolbus aan het LAI. Hierdoor kunnen nu ook kinderen uit naburige dorpen veilig naar school. Het aantal ouders dat hun kind graag naar het LAI ziet gaan, groeit ieder jaar.

Link voor brief directeur LAI school.

Dankzij giften en sponsoring via PranaPlanet kan de school steeds meer kinderen goed onderwijs bieden. Wilt u weten hoe u hieraan kunt bijdragen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.