PRANAPLANET

Stichting PranaPlanet is in 2000 opgericht vanuit een particulier initiatief. PranaPlanet wil zo direct mogelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van de Ladakhi's en Tibetaanse vluchtelingen die leven in Ladakh, een provincie in de Indiase Himalaya. Het behoud en verbetering van het onderwijs, preventieve gezondheidszorg, cultuur en de leefomstandigheden van de Ladakhi's en Tibetanen in Ladakh zijn de onderwerpen waarvoor PranaPlanet zich inzet.


PranaPlanet draagt bij aan het onderwijs:

• bouwt en verbetert een school in Alchi (Ladakh Alchi Institute);
• subsidieert de bijscholing en salariëring van docenten;
• sponsort de schoolgaande kinderen.

 

PranaPlanet draagt bij aan de preventieve gezondheidszorg:

• onderhoudt de watervoorzieningen in de Tibetaanse kampen
• ondersteunt de vrouwenorganisatie Women Alliance of Ladakh (WAL) in preventie en voorlichting aan de lokale bevolking

 

PranaPlanet draagt bij aan het behoud van de verschillende culturen:

• zorgt voor het behoud en overdragen van de Tibetaanse zang- en danscultuur aan nieuwe generaties;
• bevordert de uitwisseling van cultuur tussen verschillende bevolkingsgroepen.

 

PranaPlanet draagt bij aan de leefomstandigheden van de Tibetanen:

• bouwt en verbetert de gemeenschapsruimten van de Tibetaanse kampen en andere groepen in Ladakh;
• onderhoudt de waterleidingen, waterpompen en generatoren voor de watervoorziening;
• onderhoudt generatoren voor elektriciteit;
• bouwt toiletten voor de Tibetaanse kampen;
• creëert sportfaciliteiten;
• ondersteunt initiatieven voor een groeiende werkgelegenheid.

 

Werkwijze PranaPlanet:

PranaPlanet werkt op basis van projecten. Hierdoor blijft de hulp overzichtelijk en zien sponsors waar hun geld terechtkomt. Ieder jaar brengen de mensen van PranaPlanet persoonlijk een bezoek en bekijken de voortgang van de projecten.

 

Meer informatie?

Bel of mail ons dan gerust via onze contactgegevens.

 

Bestuur PranaPlanet: 

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator projecten
Coördinator Individuele Sponsoring

H. de Feijter
W. Raaphorst
E. van Uden
A. van Beckhoven
A. Arts