In de nieuwsbrief vindt u een overzicht van de ontwikkelingen van de projecten in 2018

ANBI INFO

Meer dan 97% van de ontvangen giften besteedt PranaPlanet aan de beoogde doelen in Ladakh. Hiermee voldoen wij ruim aan de 90% norm van een ANBI die de belastingdienst aan een organisatie of stichting stelt.

Nieuwe belastingregels voor giften

Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI, gelden speciale belastingregels. PranaPlanet is een ANBI. Daardoor zijn éénmalige giften aftrekbaar boven het geldende 'drempelbedrag'. Voor periodieke giften geldt de drempel niet. 

Sinds 2014 is het doen van giften eenvoudiger. Vroeger was er een notariële akte nodig waarin een jaarlijkse gift werd toegezegd. Dit is per 1 januari 2014 gewijzigd. U kunt nu direct met PranaPlanet, dus zonder tussenkomst van de notaris, een overeenkomst sluiten. Wilt u periodiek een gift doen aan PranaPlanet? Download dan de 'Overeenkomst periodieke giften' van de belastingdienst en stuur deze ingevuld naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor verdere afwikkeling.

 

ANBI gegevens

Naam

Stichting PranaPlanet

RISN fiscaal nummer

809332462 - Kamer van Koophandel 20099818

Bank

NL59 ABNA 0586744932

Adres

Distelstraat 26 5062 HW Oisterwijk  t.n.v. Secretariaat PranaPlanet

Doelstelling

Hulp bieden aan groepen mensen in Ladakh-India op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Beleidsplan

Via lezingen, nieuwsbrieven en andere contacten verkrijgt PranaPLanet sponsorgelden. Zowel van particulieren als van stichtingen en andere organisaties. PranaPlanet maakt in Nederland een eerste inschatting van de verdeling van de giften. Tijdens het jaarlijkse bezoek wordt in overleg met contactpersonen in Ladakh nader advies gevraagd. Daarna worden de donaties verstrekt. Tevens wordt daarbij de besteding van de gelden gecontroleerd en worden de projecten geëvalueerd.

Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

H. de Feijter
D. Muskens
E. van Uden

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt geen beloning of vacatievergoeding verstrekt.

Uitgeoefende activiteiten

Projecten

   

  

Baten

2016

2017

     

donaties

€ 129.883,64

€ 38.011,84

sponsor LAI kinderen

€ 6.705,00

€ 8.752,50

rente

€ 129,51

€ 0,00

     
     
     

resultaat

   

totaal

€ 136.718,15

€ 46.764,34

     

Lasten

2016

2017

     

totaal projecten + uitvoering

€ 34.476,01

€ 112.187,02

schoolgeld LAI kinderen

€ 8.560,00

€ 175,00

diversen onkosten NL

€ 3.256,39

€ 3.766,37

     
     
     

resultaat

€ 46.292,40

€ -69.364,05

totaal

€ 136.718,15

€ 46.764,34

     
     
     
     

debet

31-12-2016

31-12-2017

ABN  rek.

€ 2.127,99

€ 6.746,44

ABN. Spaarrek.

€ 119.000,00

€ 45.000,00

Kas

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 121.127,99

€ 51.746,44

     

credit

31-12-2016

31-12-2017

vermogen 1/1

€ 30.702,24

€ 121.127,99

     

resultaat

€ 90.425,75

€ -69.381,55

vermogen  31/12

€ 121.127,99

€ 51.746,44