ANBI INFO

Meer dan 97% van de ontvangen gelden door PranaPlanetworden aangewend voor doelen in Ladakh. 90% norm van een ANBI die de belastingdienst is aan een organisatie van stichting stelt.

Nieuwe belastingregels voor giften

Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI, geld speciale belastingregels. PranaPlanet is een stichting die voldoet aan ANBI norm. 
Daarom
kunt u nu direct met PranaPlanet, dus zonder tussenkomst van de notaris, een overeenkomst sluiten. Wilt u periodiek een gift doen aan PranaPlanet? Download dan de 'Overeenkomst periodieke berichten' en stuur dit naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor verdere afwikkeling. 

 

ANBI-Gegevens

Naam

Stichting PranaPlanet

RISN fiscaal nummer

809332462 - Kamer van Koophandel 20099818

Bank

NL59 ABNA 0586744932

adres

Wilma Raaphorst Le Sage ten Broeklaan 48 5615CT Eindhoven  tnv Secretariaat PranaPlanet

Doelstelling

Hulpverlening aan groepen mensen in Ladakh-India op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Beleidsplan

Via lezingen, nieuwsbrieven en andere contacten gesan PranaPLanet sponsorgelden. Als van organisaties als van stichtingen en andere organisaties. PranaPlanet maakt in Nederland een eerste inschatting van de verdeling van de giften. Onder de jaarlijkse Surinous in gesprek met contactpersonen in Ladakh nader advies gevraagd. Later worden de donaties verstrekt. Bovendien worden de geëvalueerd en de projecten geëvalueerd.

Bestuur

Voorzitter

secretaris

penningmeester

H. de Feijter
W. Raaphorst
 
E. van Uden

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt geen beloning van vacatievergoeding verstrekt.

Uitgeoefende activiteiten

Projecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten

2018

2019

     

donaties

€ 25.633,60

€ 27.393,14

sponsor LAI kinderen

€ 9.792,50

€ 7.771,00

rente

€ 0,00

€ 0,00

     
     
     

resultaat

 

€ -481,67

totaal

€ 35.426,10

€ 34.682,47

     

Lasten

2018

2019

     

totaal projecten + uitvoering

€ 34.326,33

€ 22.268,99

schoolgeld LAI kinderen

€ 9.142,00

€ 9.200,00

diversen onkosten NL

€ 2.841,60

€ 3.213,48

     
     
     

resultaat

€ -10.883,83

 

totaal

€ 35.426,10

€ 34.682,47

     
     
     
     

debet

31-12-2018

31-12-2019

ABN rek.

€ 25.861,91

€ 26.223,42

ABN. Spaarrek.

€ 15.000,70

€ 15.000,86

Kas

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 40.862,61

€ 41.224,28

     

credit

31-12-2018

31-12-2019

vermogen 1/1

€ 51.746,44

€ 40.862,61

     

resultaat

€ -10.883,83

€ 361,67

vermogen 31/12

€ 40.862,61

€ 41.224,28