In de nieuwsbrief vindt u een overzicht van de ontwikkelingen van de projecten in 2017

PRANAPLANET

Stichting PranaPlanet is in 2000 opgericht vanuit een particulier initiatief. Alle activiteiten en projecten dragen zo direct mogelijk bij aan de kwaliteit van leven van de Ladakhi's en Tibetaanse vluchtelingen die leven in Ladakh, een provincie in de Indiase Himalaya. PranaPlanet zich in voor de leefomstandigheden van de Ladakhi's en Tibetanen in Ladakh, het behoud en verbetering van onderwijs, gezondheidszorg en cultuur.

PranaPlanet draagt bij aan het onderwijs:
• bouwt en verbetert een school in Alchi (Ladakh Alchi Institute);
• subsidieert de bijscholing en salariëring van docenten;
• sponsort de schoolgaande kinderen.

 

PranaPlanet draagt bij aan de gezondheidszorg:

• organiseert samen met het MCC (Medical check for children) gezondheidscontroles voor schoolgaande kinderen;
• onderhoudt de watervoorzieningen in de Tibetaanse kampen.

 

PranaPlanet draagt bij aan het behoud van de verschillende culturen:

• zorgt voor het behoud en overdragen van de Tibetaanse zang- en danscultuur aan nieuwe generaties;
• bevordert de uitwisseling van cultuur tussen verschillende bevolkingsgroepen.

 

PranaPlanet draagt bij aan de leefomstandigheden van de Tibetanen:

• bouwt en verbetert de gemeenschapsruimten van de Tibetaanse kampen en andere groepen in Ladakh;
• onderhoudt de waterleidingen, waterpompen en generatoren voor de watervoorziening;
• onderhoudt generatoren voor elektriciteit;
• bouwt toiletten voor de Tibetaanse kampen;
• creëert sportfaciliteiten;
• ondersteunt initiatieven voor een groeiende werkgelegenheid.

 

Werkwijze

PranaPlanet werkt op basis van projecten. Hierdoor blijft de hulp overzichtelijk en zien sponsors waar hun geld terechtkomt. Ieder jaar brengen wij, de mensen van PranaPlanet, persoonlijk een bezoek aan Ladakh en bekijken de voortgang van de projecten. Samen met TILAHelp, een lokale organisatie in Ladakh, bekijken wij welke ondersteuning het meest noodzakelijk is.

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met ons secretariaat. Wij vertellen u graag meer over onze activiteiten, donateurschap en de mogelijkheden voor individuele sponsoring.

 

Bestuur Pranaplanet: 

Voorzitter                                          H. de Feijter
Secretaris                                          D. Muskens        
Penningmeester                                  E. van Uden
Coördinator projecten                          A van beckhoven
Coördinator Individuele Sponsoring        A. Konijn