terug naar PranaPlanet

Nieuwsbrief 2009

In het jaar 2000 is de Stichting PranaPlanet opgericht. PranaPlanet is een particulier initiatief met als doel zo gericht en direct mogelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven voor de samenleving in Ladakh, een provincie in de Indiase Himalaya. Te denken valt aan het verbeteren en in standhouden van onderwijs, gezondheidszorg en cultuur, ongeacht ras, religie, huidskleur of cultuur. In deze provincie wonen voornamelijk het bergvolk van Ladakh en Tibetaanse vluchtelingen.

Dit jaar staat vooral in het teken van watervoorziening. Vanwege een grote donatie konden we veel Tibetanen aan water helpen. In Juni is er in 6 Tibetaanse kampen rond Leh naar water geboord. De diepte was tussen de 40 en 60 meter. Binnen enkele dagen was dit gebeurd, dankzij een goede samenwerking met een N.G.O. in Ladakh, die voordeliger dan anderen, naar water boorde, en net tijd had voor onze projecten. Toen dit gebeurd was is met een test set van generator en pomp, de waterputten getest op hoeveelheid water en kwaliteit.

 

De generator dient om stroom op te wekken en gebruikt hiervoor diesel als brandstof. Er is weinig of geen stroom in de Tibetaanse kampen, en andere stroomvoorzieningen zoals zonnepanelen zou te duur en onpraktisch zijn. Dus er zijn 5 generatoren in Delhi gekocht, samen met 5 dompelpompen. (een kamp heeft een handpomp gekregen). Na veel werk in Delhi zijn er begin augustus 2 volle vrachtwagens vertrokken. Met 27 ton aan goederen; generatoren, en 5 kilometer pijpleidingen en allerlei onderdelen werd in 5 dagen tijd over de Himalaya naar Leh gereden. De hoogste pas om te passeren was 5340 meter. Na nog een forse belasting betaald te hebben in Leh, kon alles uitgeladen worden.
De vluchtelingenkampen hadden als dank een feestmiddag georganiseerd, en alle groepsleiders van 12 kampen waren aanwezig, en er werden dansen getoond door mensen van alle kampen. Nu hebben ongeveer 2700 Tibetaanse vluchtelingen water. Hiervoor was er soms een oude versleten handpomp, of het beekje als noodmiddel, of een vrachtwagen met een ton met water. Ook de CRO, de afgevaardigde van de Dalai Lama bedankte voor het prima werk.

     

Kamp 1,3,4,5,10 en 12 hebben dus nu elk een generator, een dompelpomp, een huisje voor de generator en elektrische installatie en schakelkast gekregen. Ook hebben ze een aantal leidingen ontvangen zodat ze het hele kamp kunnen voorzien van tappunten. De leidingen worden diep onder de grond gelegd, i.v.m. de koude winter (tot – 30 graden). Kamp 11 heeft een handpomp gekregen.

 

De Tibetaanse dansen in traditionele klederdrachten zijn met veel enthousiasme uitgevoerd.
Kamp 4 heeft eindelijk zijn vernieuwde basketball veld. De asfalt bedrijven hebben veel werk en sinds 2 jaar vroegen we al om de laag te vernieuwen. Nu kan er weer flink gesport worden. Ook zal er een net in het midden geplaatst worden , om gewoon tennis te kunnen spelen, dit is vooral voor de vrouwelijke bewoners van kamp 4.
Het TCV, (tibetan children village) het oudste en grootste vluchtelingenkamp, had problemen met de pomp, zodat ze geen water meer konden geven aan de bomen en planten, die ze zorgvuldig bijgehouden hadden in de afgelopen 15 jaar, en daar is ook een bedrag naar gegaan.

1   2   2

Kamp 3 heeft ook een bedrag gekregen om zijn gemeenschapshal te vernieuwen en te vergroten. In de maand juli zijn ze direct met de verbouwing begonnen.
Kamp 5 heeft een gift gekregen van een Nederlandse kringloopwinkel uit Wijchen en kon daarom een nieuw gebouw neerzetten, wat als een gemeenschapshuis gebruikt wordt. Het originele gebouw was versleten en veel te klein. Ze bedanken speciaal alle medewerkers van de vraag-en-aanbod kringloopwinkel.

1   2

Ladakh Alchi Institute

De school in Alchi had weer een ouderdag in augustus, en zo hebben we enkele fotos van die gebeurtenis. Er zijn nu 85 kinderen, waarvan er veel nieuwe uit Likir zijn. De directeur van L.A.I. wil dit jaar de watervoorziening voor de school voltooien. De meegebrachte lego van de reizigers en andere spellen was een geweldig succes. Alle leraren van het Alchi instituut hebben een week cursus gedaan bij Willemien Frencken in het Wilad huis. 2 leraren uit Ladakh kregen kleren en speelgoed voor hun scholen.
Tilahelp, een lokale organisatie, heeft een onderzoek over de vraag naar extra onderwijs gedaan en er zijn 100 leraren van de privee scholen, die er interesse in hebben.

1   2   2

De plannen voor volgend jaar zijn om de afgelegen kampen van water te voorzien, en de school in Alchi weer verder te helpen.

Algemene gegevens

Stichting PranaPlanet (www.pranaplanet.com)
ABN/AMRO Bank 586.744.932 te Eindhoven
Registratienr. Kamer van koophandel 20099818 West Brabant
IBAN nr. van de ABN/AMRO "NL29ABNA0586744932. Swiftcode:ABNANL2
(voor kosteloze overschrijving vanuit het buitenland)

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Voorzitter: Hans de Feijter
Secretaris: Diny Muskens
Penningmeester: Els van Uden
Lid onderwijs: Willemien Frencken
Lid sponsoring: Angelique Konijn
Coördinator: Ad van Beckhoven
Organisator reizen Ladakh: Ad van Beckhoven
Medewerker Ladakh: Karma Jigmed
Ontwerp website: Franka Vaessen

terug naar PranaPlanet