terug naar PranaPlanet

Nieuwsbrief 2008

In 2000 is de Stichting PranaPlanet opgericht. PranaPlanet is een particulier initiatief met als doel zo gericht en direct mogelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven voor de samenleving in Ladakh, een provincie in de Indiase Himalaya. Te denken valt aan het verbeteren en in standhouden van onderwijs, gezondheidszorg en cultuur, ongeacht ras, religie, huidskleur of cultuur. In Ladakh wonen voornamelijk het bergvolk van Ladakh en Tibetaanse vluchtelingen.

Het afgelopen jaar is rondom de school Ladakh Alchi Institute (L.A.I.) een muur gebouwd. Deze muur geeft het grensgebied aan van de school en dient tevens tot bescherming van de kinderen en het gebouw. Deze geel met blauw/groen geschilderde muur is een opvallende verschijning in het landschap.

 

Voor het eerst in het bestaan van het L.A.l. werd er een "Parents day" gehouden, waarbij alle ouders, families en PranaPlanet werden uitgenodigd. Een vertegenwoordiger van het schoolbestuur opende de dag en vervolgens gaven de verschillende klassen een uitvoering op het speciaal daarvoor aangelegde podium. Muziek en dans werden afgewisseld met toneelstukjes en spelletjes. Tijdens het hele gebeuren werd er een complete maaltijd bereid door de moeders van verschillende leerlingen. Morup Dorjay, directeur van het L.A.l. en Ad van Beckhoven, coördinator van PranaPlanet, benadrukten tijdens hun speech het belang van goed onderwijs Een optreden van een echte Ladakhi dansgroep maakte de middag compleet.

   

Dankzij stichting "Read to Grow" heeft PranaPlanet vanuit Nederland honderd boeken mee kunnen nemen voor het schooltje. Read to Grow is een internationale organisatie die Engelstalige boeken verzamelt (voor 1 tot 14 jarigen) om deze vervolgens gratis aan te bieden voor onderwijsprojecten in derde wereldlanden. Tijdens de Parents Day werden de boeken aan de school aangeboden. In optocht onder begeleiding van Ladakhi muziek werden de dozen naar de pas ingerichte bibliotheek gebracht. Tijdens ons verblijf (juli 2008) was de bouw van de eerste verdieping in volle gang. Nu, eind september, hebben we de eerste foto's ontvangen, waarop te zien is dat de eerste verdieping klaar is. Er zijn enkele nieuwe klaslokalen bijgekomen en een ruimte voor de allerkleinsten om lekker te kunnen spelen. Buiten was er al een Ladakhi - toilet (=een kleine afgesloten ruimte waarin in het midden een gat is gemaakt), maar op de bovenverdieping is nu nog een echt toilet geïnstalleerd.

Bij aankomst laat Morup vol trots de plek zien, waar straks een waterpomp komt. Het boren en de realisatie van deze pomp wordt gefinancierd door St. PranaPlanet. Sinds kort is het boren naar water gelukt (120 meter diep) en binnen enkele weken zal er een pomp geïnstalleerd worden. Dit betekent een geweldige verbetering voor de school. Tot nu toe kwam er dagelijks een grote watertank om de school te voorzien van water (geen drinkwater).

In 2007 werden er in totaal 10 kinderen gesponsord. Medio 2008 zijn dit er 16 geworden. De contactpersonen zijn deze zomer voor de 2e keer naar Ladakh gegaan met het doel om o.a. dit project nog beter georganiseerd te krijgen in overleg met Morup Dorjay, de initiatiefnemer. Geïnventariseerd is welke kinderen nog een sponsor nodig hebben en de volgorde van urgentie van sponsoring. 29 kinderen hebben nog een sponsor nodig. Een leerling kan voor 150 euro per jaar gesponsord worden. Over ieder kind is informatie verzameld zoals o.a. de gezinssituatie, geboortedatum etc. Op uitnodiging van Morup Dorjay  en de ouders is een bezoek gebracht aan een aantal kinderen thuis. Dit waren zeer bijzondere ontmoetingen. Met een Hollandse grabbelton en tandenborstels geschonken door een tandtechnisch laboratorium te Waalwijk, sloten we het bezoek aan de school af.

 

Dit jaar hebben 15 leerkrachten van 5 verschillende basisscholen uit Leh, Alchi en Saspol aan een driedaagse workshop in Likir deelgenomen. We hebben drie volle dagen en avonden met elkaar gewerkt rondom het thema "child centered education" en "playful learning". De workshop werd gegeven door Willemien Frencken. Veel leerkrachten die les geven aan privé-basisscholen hebben weinig of geen training of opleiding gehad in het begeleiden van kinderen. Ze werken daardoor vaak binnen het onderwijs vanuit hun eigen ervaring. Er is op dit gebied een grote behoefte aan ondersteuning. PranaPlanet heeft het verblijf voor alle leerkrachten in het hotel in Likir bekostigd. Binnen een dag hebben we kunnen inventariseren waar er behoefte aan was en van daaruit zijn we heel actief en praktisch met elkaar gaan werken. Onderwerpen waren: taalactivering, opvoedingsmethoden en... hoe kun je childcentered werken,hoe maak je een programma voor een week, hoe betrek je ouders bij de school? Vanuit deze ervaring is het idee om een opleidingsschool voor leerkrachten te starten geboren. Er is op dit gebied zoveel vraag naar hulp en begeleiding dat we besloten hebben om in samenwerking met verschillende mensen uit het onderwijs in Ladakh verder te werken, zodat we aan leerkrachten van het basisonderwijs in een paar jaar tijd een goed trainingsprogramma kunnen bieden.

 

Tibetaanse vluchtelingenkampen

Kamp 2  heeft een bedrag ontvangen om een generator - een apparaat om stroom op te wekken -  te kopen en te installeren en ook om de waterleidingen te leggen.
Kamp 3 heeft tussen het toilet en de handpomp een muur gebouwd, waarvoor PP het geld gaf
Kamp 4 heeft voor haar bibliotheek van de stichting "Read to Grow" boeken ontvangen en een aanvullend bedrag voor reparaties van het basketballveld.
Kamp 7 heeft een nieuw gemeenschapsgebouw met een keuken erbij, en bedankt heel speciaal alle donateurs.
Kamp 9 heeft geld ontvangen om waterleidingen te leggen en tappunten aan te brengen.

In oktober hebben 3 Tibetanen en 2 Ladakhi’s de organisatie Tilahelp opgericht, (Tibet Ladakh Help) die projecten van de Tibetanen en Ladakhi’s verzamelt. Wij werken met hen samen.

Veranderingen in het bestuur

Er zijn het afgelopen jaar wat veranderingen in het bestuur gekomen. Sinds 1 September 2008 heeft PranaPlanet een betaalde kracht in dienst. (volledig gesubsidieerd, en dus zijn er totaal geen kosten voor de stichting). Ad van Beckhoven werkt nu als betaald coördinator voor de stichting. Vanwege deze gesubsidieerde baan is er een andere voorzitter benoemd: Hans de Feyter.
Agnita Bakker, die vanaf 2000 secretaris was, is gestopt met het secretariaat. En met een gezellige middag hebben we afscheid genomen, met veel dank voor het vele werk dat ze verricht heeft. Nu heeft Diny Muskens haar taak overgenomen. Zij zorgt samen met Angelique Konijn sinds 2007 voor de individuele sponsoring van L.A.I.
Ook wordt het team versterkt met Willemien Frencken en in 2009 met Ietje Derijck: Welkom in het team!!
Vanaf 2000 heeft Daan van Beckhoven de website gemaakt en elk jaar bijgewerkt. (met veel dank hiervoor namens het bestuur.) Franka Vaessen heeft nu zijn werk overgenomen. Binnenkort is de vernieuwde webpagina te zien op het huidige adres: www.PranaPlanet.com. Ook is er een aparte website voor de sponsoring van het L.A.I. (website)

Uitnodiging foto-expositie

Op za. en zo. 13 en 14 december is er van 11 tot 17 uur in het Princenhaags museum een foto-expositie, georganiseerd door de leden van de groepsreis 2008; Reis door Ladakh / klein Tibet.

Foto’s en voorwerpen uit Ladakh, en informatie over PranaPlanet. De opbrengst van die dagen gaat naar PranaPlanet.
U bent van harte uitgenodigd.
Plaats: Haagweg 334 B Breda Princenhage.

Projecten 2009

Gemeenschapsgebouwen voor kamp 3 en kamp 5, waterpompen voor kamp 3 en 5, handpomp voor kamp 4, waterpompen voor kampen 10, 11, 12 en 13. De school in Alchi heeft een lerarengebouw met kantine en hal nodig, onderwijsprojecten en leraren sponsoring.

De bewoners van de kampen en de schoolkinderen in Alchi bedanken alle sponsors van PranaPlanet en hopen het komend jaar weer steun te mogen ontvangen. Van alle giften gaat 95% naar de projecten, de leden betalen zelf de reizen en verblijfkosten.

 

Algemene gegevens
Stichting PranaPlanet (www.pranaplanet.com)
ABN/AMRO Bank 586.744.932 te Eindhoven
Registratienr. Kamer van koophandel 20099818 West Brabant
IBAN nr. van de ABN/AMRO "NL29ABNA0586744932. Swiftcode:ABNANL2
(voor kosteloze overschrijving vanuit het buitenland)

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Voorzitter: Hans de Feijter
Secretaris: Diny Muskens
Penningmeester: Els van Uden
Lid onderwijs: Willemien Frencken
Lid sponsoring: Angelique Konijn
Coördinator: Ad van Beckhoven
Organisator reizen Ladakh: Ad van Beckhoven
Medewerker Ladakh: Karma Jigmed
Ontwerp website: Franka Vaessen

terug naar PranaPlanet