terug naar PranaPlanet

Nieuwsbrief 2007

De Tibetaanse vluchtelingenkampen

Kamp 1: Reparatie dak en winterstudie

1   2

In 2006 heeft Kamp 1 geld voor een handwaterpomp gekregen. Er is nu een tuintje gemaakt met planten achter draad vanwege de hongerige koeien. Een bord is geplaatst met de vermelding: PranaPlanet Mini Flower Garden! Dit jaar hebben de bewoners een bedrag ontvangen om het dak van hun gemeenschapshuis te repareren. De golfplaten van het dak zijn gescheurd en het gemeenschapshuis is slecht geïsoleerd. In de zomer is het te heet en in de winter erg koud. Het bestuur heeft bovendien financiële ondersteuning ontvange n om de komende winter enkele leraren te betalen die tijdens de lange wintervakantie de kinderen op het kamp extra les kunnen geven.

Kamp 2: boren en waterpomp

In Choglamsar, tussen Leh en Shey, ligt kamp 2. Hier wonen rond de 300 mensen. Zij hadden tot nu toe een slechte handpomp voor de watervoorziening. Veel ouderen konden deze handpomp niet zelf bedienen. Dankzij een grote gift, speciaal voor de watervoorziening, is hierin verandering gekomen. Zoals op bovenstaande foto te zien is, werd tot vandaag nog op de oude manier water gehaald.
Half augustus is op 50 meter diepte water gevonden. De pomp werkt op stroom van het gebrekkige elektriciteitsnet van Leh, dat maar voor 30 procent werkt. Volgend jaar wil PranaPlanet daarom een generator plaatsen, zoals bij kamp 8.

Kamp 4: reparatie basketbalveld en boeken
Op kamp 4 hebben we in 2003 met behulp van het hele kamp een basketbal veld aangelegd. Door intensief gebruik is er nogal wat slijtage opgetreden. PranaPlanet gaat voor reparatie zorgen en het veld aanpassen zodat er ook getennist kan worden. Dit jaar zou er een basketbalwedstrijd zijn tussen kamp 4 en onze Nederlandse reisgenoten. Helaas waaide het te hard, zodat we ons binnen gezellig hebben vermaakt met dans en zang.
Verder komt er nog meubilair voor het gemeenschapshuis en boeken voor de bibliotheek.

Kamp 8: leidingen
In 2005 heeft dit kamp een waterpomp gekregen en in 2006 een generator. De bewoners van dit kamp hebben zelf de leidingen aangelegd en 7 tappunten gemaakt. Zoals op de foto te zien is, kunnen de Tibetanen nu op deze plaatsen water tappen. Op afgesproken tijden wordt de pomp aangezet en in korte tijd is iedereen voorzien van water. Op de foto de generator die voor de stroom zorgt.

3   4

Kamp 9: vloer en isolatie
Met kamp 9 was vorig jaar afgesproken dat PranaPlanet de kosten zou dragen voor de vergroting van het gemeenschapshuis. Juli jl. was de bouw klaar en de rommel opgeruimd. Met vrolijke zang en dans en een Tibetaans diner hebben we de heropening gevierd. Veel mensen uit het vluchtelingenkamp waren hierbij aanwezig. De leiding van het kamp vertrouwde ons nog een speciale wens toe n.l. de isolatie van het dak en een betere vloer. Er is een cheque aan de dorpsoudste gegeven om deze beide aanvragen te realiseren. Volgende zomer zal er een gemeenschapshuis staan met een geïsoleerd dak en een houten vloer, want de mensen zitten er op de grond, en s’ winters bij - 30 graden C is dat erg koud. Zij waren nu al zeer verheugd over de afwerking van hun gemeenschapshuis.

5  

School Alchi

De school in Alchi ’het Ladakh Alchi Institute’ heeft dit jaar veel hulp ontvangen. Eerst is er, dankzij een grote gift, een splinternieuwe bus gekocht, zodat de kinderen in de omliggende bergdorpjes van huis opgehaald kunnen worden. s’ Morgens rijdt er een vrolijke eigele bus door de streek en stappen de jongens en meisjes in uniform in. Met veel lawaai en gelach gaat de tocht tussen de hoge bergen door. Vijf leerlingen worden door enkele van onze Nederlandse mede- reizigers voor het eerst gesponsord. Een initiatief van Morup Dorjay, de hoofdonderwijzer.

We zoeken natuurlijk nog meer sponsoren voor deze nog jonge leergierige studenten. De kosten hiervoor zijn 145 euro per maand.
Noot: (sinds mei 2008 is er een speciale website over het Ladakh Alchi Institute ontworpen met onder andere het nieuwe project van de individuele sponsoring van leerlingen klik hier)

Er is ook een buiten-wc aangelegd, en dit jaar heeft Morup, het hoofd van de school, geld ontvangen om een binnentoilet te plaatsen. Aangezien er nog geen water voorziening op school is, wordt er enkele keren per week een tankwagen met water gebracht in afwachting van een eigen watervoorziening. De onderneming die op kamp 2 een pomp heeft geslagen, zal ook hier onderzoeken waar zij het beste naar water kan boren. Kosten per meter: 25 euro. Het kan wel 70 meter boren worden! De leraren slapen in het eerste gebouw dat enkele jaren geleden is neergezet. Daar bevindt zich ook de keuken. We hebben matrassen, kussens en keuken materiaal aangeschaft. Dit is al gebruikt voor de workshop van Willemien Frencken, die in deze school de leraren uit de streek creatieve leermethoden heeft onderwezen.

7  

Het komend jaar zal het schoolgebouw met enkele lokalen uitgebreid worden, deze komen op de eerste verdieping. De muur rond het hele schoolterrein is praktisch klaar. Volgend jaar zal een mooie poort de toegang tot het terrein sieren. Verder ligt er nog een aanvraag betreffende elektriciteit voor de school. We zijn bij een ecologisch bedrijf te rade gegaan om de school van zonne-energie te kunnen voorzien. Met een forse offerte is PranaPlanet weer naar Nederland vertrokken. Komend jaar willen we dit project realiseren.

De Ladakh Non Association

De Ladakh Non Association heeft al een tijd geleden om hulp gevraagd voor het bouwen van een hospice. We hebben hen alvast met een klein bedrag ondersteund en hopen het komend jaar daar meer aan bij te kunnen dragen.
Voorlopig is het nog een kale zanderige plek met een muur er omheen en een aanduiding dat er een hospice gebouwd gaat worden!

U ziet: er is veel gerealiseerd. Maar we zijn er nog niet! We rekenen er daarom op dat wij een beroep op u mogen blijven doen! Van uw donaties komt 95% op de plaats van bestemming!! PranaPlanet moest bij alle bezochte projecten beloven dat de dank voor de projecten doorgegeven moest worden aan alle sponsoren.
En bij deze: een welgemeend bedankt van alle Tibetaanse kampen, van alle leerlingen van de Alchi school, Morup, de leraren, en de nonnen van Ladakh voor al uw financiële steun.

Stichting PranaPlanet www.PranaPlanet.com

ABN/AMRO Bank 586.744.932 te Eindhoven
Registratienr. Kamer van koophandel 20099818 West Brabant
IBAN nr. van de ABN/AMRO NL29ABNA0586744932.
Swiftcode:ABNANL2 (voor kosteloze overschrijving vanuit het buitenland)

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Voorzitter: Ad van Beckhoven
medewerker In Ladakh: Karma Jigmey
Penningmeester: Els van Uden
Ontwerp logo: Patricia van Uden
Secretaris: Agnita Bakker

Stichting PranaPlanet
Blokmoeren 68
4824 JP Breda

terug naar PranaPlanet