terug naar PranaPlanet

Nieuwsbrief 2006

Financiële steun aan een bejaardentehuis voor gevluchte Tibetanen in Choglamsar

Dit jaar heeft het bejaardentehuis, gerelateerd aan ’Tibetan Children Village (T.C.V.)’, een kleine bijdrage van PranaPlanet ontvangen ter verbetering van de woon- en leefsituatie. Eigenlijk is het tehuis aan totale renovatie toe. Wellicht een project voor de komende jaren.

1   2

Financiële steun aan het opleidingscentrum van het Tibetaanse klooster voor Tibetaanse monniken in Choglamsar

Dit klooster ontvangt in tegenstelling tot alle andere Boeddhistische kloosters geen bijdragen van de overheid. Dit omdat de kloosterlingen gevluchte Tibetanen. Ze zijn daarom aangewezen op giften. Dit jaar gaf PranaPlanet een bijdrage voor de aanschaf van studieboeken.

3    

Hulp aan Tibetaanse vluchtelingenkampen rondom Leh, de hoofdstad van Ladakh
Aan 4 van de 13 kampen werd gerichte hulp gegeven:

5  

• Een handwaterpomp voor kamp 1 (ruim 400 inwoners) ten behoeve van de drinkwatervoorziening. De bewoners zijn nu in staat om een groentetuintje aan te leggen. Groenten zijn in het woestijnklimaat van Ladakh zeer schaars en buitengewoon kostbaar.
• Een gemotoriseerde waterpomp voor kamp 8 (500 inwoners). Het drinkwater kan nu via verscheidene pijpleidingen met tappunten dichter bij de bewoners gebracht worden. Vooral voor de ouderen is dit een enorme verlichting.
• Salaris voor 3 leraren gedurende de wintermaanden waarin de scholen gesloten zijn. Aan 45 kinderen van 12 tot 16 jaar van kamp 4 (500 inwoners) kan in die periode nu extra onderwijs gegeven worden. Als de school in het voorjaar weer begint, is de achterstand die deze kinderen vór de winterstop hebben opgelopen weer ingehaald. Vanzelfsprekend heeft PranaPlanet hiervoor het benodigde onderwijsmateriaal geleverd.
Middelen voor de renovatie van het gemeenschapshuis van kamp 9 met haar 300 inwoners. Het gemeenschapshuis, uit 1976 is oud, veel te klein en heeft bovendien een lekkend dak.


Het opzetten van het Ladakh Alchi Institute (LAI), een schooltje in het bergdorpje Alchi

Sneller dan wij hadden durven hopen is de school op 27 september in aanwezigheid van de Hoofd-Lama van het Ridzong klooster, Sras Rinpochey, officieel geopend. Dit is te danken aan de bijdragen die PranaPlanet van vele particulieren en instellingen heeft mogen ontvangen. Zoals beschreven staat in de nieuwsbrief van 2005 heeft deze school door haar bijzondere bouw en extra geïmuren, ondanks de bittere winterkoude, geen verwarming nodig. De school is in de zomer juist heerlijk koel. Een van de ouders is arts en hij heeft aangeboden om de gezondheidstoestand van de kinderen enkele malen per jaar gratis te checken en in een kaartsysteem bij te houden.

3   2

Mr. Morup Dorjay, directeur van het L.A.I., heeft al 25 jaar onderwijservaring en is ontwerper van de nieuwe onderwijsmethoden voor deze school. Het L.A.I. is in 2004 gestart in een gehuurd lokaaltje met 12 leerlingen. In 2005 heeft PranaPlanet een klein gebouwtje met 2 lokaaltjes gerealiseerd. Inmiddels volgen hier 30 leerlingen onderwijs. De school (met leergangen voor kinderen van 4 tot 16 jaar) heeft ondertussen zo’n goede naam opgebouwd dat ook vele kinderen uit de omliggende dorpen gebruik willen maken van de onderwijsmogelijkheden die het L.A.I. biedt. Onze verwachting dat in de toekomst vervoer van de kinderen uit de omliggende dorpen tot de mogelijkheid zou kunnen behoren, is nu al werkelijkheid geworden! Een schoolbus zal de oplossing bieden.

Een nieuwe schoolbus kost circa € 18.000. Een gebruikte van redelijke kwaliteit kost ca. € 12.000. Maar daarna zal veel kostbaar onderhoud gepleegd moeten worden. Wij kiezen daarom voor een nieuwe bus. Reeds € 10.000 is bijeengebracht voor dit project. Er is dus nog € 8.000 nodig om de droom van de bevolking en die van het schoolbestuur te verwezenlijken.

Het elektriciteitsprobleem voor de school: Alchi wordt slechts 4 uur per week van elektriciteit voorzien, maar dit zal over enkele jaren opgelost zijn, daar er in de Indus, die vlakbij dit bergdorpje stroomt, een stuwdam wordt gebouwd, die heel Ladakh van stroom zal voorzien. Onze bedoeling is om in de komende tijd de school te helpen met zonne-energie. Wèl zal de drinkwatervoorziening voorlopig nog een probleem blijven. De kinderen brengen daarom hun eigen drinken mee.

terug naar PranaPlanet