terug naar PranaPlanet

Nieuwsbrief 2005

Tibetaanse vluchtelingenkampen

5    

Dit jaar hebben we voor 3 kampen iets kunnen betekenen. In totaal zijn er 13 kampen.

Kamp 8 heeft een waterpomp gekregen. Na ontvangst van de cheque voor de waterpomp voor zijn kamp zong deze oude Tibetaan een lied over dankbaarheid. Zijn bejaarde echtgenote ligt al een jaar lang gehandicapt thuis op een matje.

Kamp 4 werd voorzien van tafels, stoelen en een boekenkast met 50 boeken als start voor een kleine bibliotheek in hun vorig jaar voltooid gemeenschapshuis. Ook werd er om de z.g. ’vuilstortkuil’ een muur gebouwd, waardoor de wind geen vrij spel meer heeft om met het losliggende vuil ’aan de haal’ te gaan. In 2006 hopen wij ook in dit kamp een waterpomp te kunnen plaatsen. In kamp 4 hebben we brillen afgegeven, die we ontvangen hadden van een opticien in Nederland. Karma Jigmey verdeelt deze over de verschillende kampen.

Opmerking: Karma Jigmey, bewoner van kamp 4, is deze zomer benoemd tot lid van het bestuur van PranaPlanet. Hij heeft, na jarenlange samenwerking, bewezen zeer toegewijd te zijn aan het lot van zijn Tibetaanse volk.

Kamp 1 heeft de benodigdheden voor een volleybalveld ontvangen. Een belangrijke ontmoetingsplaats voor zowel jong als oud.

De school in Alchi

Naar het voorbeeld van een school in Leh (de hoofdstad van Ladakh), ontworpen door een Franse architect, bouwt PranaPlanet een school van hetzelfde type in Alchi. Hierbij is vooral rekening gehouden met de klimatologische omstandigheden in dit berggebied. Te weten: de muren aan de Noord-, Oost- en Westzijde zijn 35 cm dik met een speciale isolatielaag ertussen. De Zuidzijde bestaat voor 90% uit glas, waar de zon vanwege het woestijnklimaat het hele jaar door dagelijks op schijnt. Hierdoor is zelfs in de winter geen verwarming nodig. Dit resulteert in een enorme kostenbesparing. Bovendien is milieuverontreiniging uitgesloten. NB. proefondervindelijk resultaat: bij -15/-20 gr. C buitentemperatuur geeft de thermometer binnen nog +12 gr. C aan, voldoende warmte voor deze bergbevolking.

3   2

De bouw van de school is gepland in een tijdsbestek van ca. 4 jaar, zodat de school meegroeit met de kinderen. Want in 2004 startten wij met de z.g. ’Kindergarten’ voor de kleintjes van 4 tot 6 jaar in een nog gehuurd lokaal. De directeur van deze privé-school, Mr. Morup Dorjay,is onderwijzer, pedagoog en inspecteur van onderwijs. Deze school is een jarenlange droom van hem. De grond waarop de school wordt gebouwd, gesitueerd net buiten de dorpskern en naast een speelterrein, is door de dorpsgemeenschap aan PranaPlanet kosteloos ter beschikking gesteld. De schoolkinderen mogen van dit speelterrein ook gebruik maken. De dorpsoudsten en de gemeenschap juichen dit project toe. Immers op deze manier wordt er een stimulans geschapen om de inwoners van Alchi in hun bergdorpje te houden. Bovendien krijgen de ouders uit de omliggende dorpjes de gelegenheid om hun kinderen naar een goede privéschool te sturen. De hele streek begint zich bewust te worden hoe belangrijk goed onderwijs is. Er is een comité gevormd, dat o.a. beslist of voor de armste kinderen het schoolgeld (250 rs.= 5 euro per maand) door PranaPlanet wordt bekostigd. Wij hebben natuurlijk nog veel financiële steun nodig om dit project te kunnen verwezenlijken. Dit betreft niet alleen de te bouwen school, doch ook de problemen m.b.t. de watervoorziening en het vervoer van de kinderen die verder weg wonen.

1  

Project onderwijs
Willemien Frencken geeft workshops in Ladakh. Ze neemt eigen studiemateriaal mee. Zij heeft in Nederland al 25 jaar ervaring op onderwijsgebied. Afgelopen zomer was er een workshop voor de nonnen. De geplande workshop voor de leerkrachten kon helaas niet doorgaan. Het hoofd van de Boeddhistische nonnen van Ladakh, dr. Palmo, heeft Willemien gevraagd om een opleiding te verzorgen in de komende winter. Ook leerkrachten van Mr. Morup, die gaan werken in Alchi, zullen er aan deelnemen. PranaPlanet zal de kosten van transport en het verblijf van de leraren voor haar rekening nemen.

Ons vierde project betreft het bejaardentehuis in Choglamsar
In dit tehuis wonen ca. 65 zeer arme Tibetanen, die behalve door het S.O.S. kinderdorp ook door PranaPlanet worden ondersteund.

terug naar PranaPlanet