terug naar PranaPlanet

Nieuwsbrief 2004

Tibetaanse vluchtelingenkampen

PranaPlanet heeft voor kamp 4 een gemeenschapshuis kunnen laten bouwen.
Gratis getekend door een Nederlandse ingenieur. Dit multifunctioneel gebouw is zeer belangrijk voor de sociale contacten van de Tibetaanse vluchtelingen onderling en in het bijzonder voor hun kinderen. Hier worden vergaderingen, vieringen etc. gehouden. Ook winterstudie is nu mogelijk. Het komend jaar wordt hier een kleine bibliotheek aan toegevoegd.

1  

In kamp 8 is een bestaand gebouw van een nieuw dak voorzien. In de zomermaanden kon het onder de golfplaten gloeiend heet worden en het dak lekte behoorlijk. Eveneens werden de elektriciteitsvoorzieningen vernieuwd en een goede isolatie aangebracht.

Beide kampen mogen een dieselpomp installeren om het water naar boven te halen. De kampen liggen in een woestijngebied. Kamp 4 moet het water nu nog 200 meter lager uit een kanaaltje halen, dat met het water van de Indus gevoed wordt. Dit is zeer zwaar werk voor de oudere mensen. De bedoeling is dat er een buizenstelsel komt, dat naar het kamp leidt en op twee plaatsen van tappunten wordt voorzien. De handpomp (lang geleden geschonken door de Indiase regering) van kamp 8 werkte zó moeilijk dat alleen jonge en sterke mensen deze konden bedienen. Nu er dan water voorhanden is, kunnen de bewoners ook boompjes planten, die het desolate gezicht van de kampen een vriendelijker aanzien zullen geven. De nieuwe aanplanting heeft natuurlijk bescherming nodig tegen de daar vrij rondlopende koeien en geiten. Van Kusang Wangmo, bestuurslid van kamp 8 kregen we onderstaande dankbrief:

"For all the group of sponsors of prana planet. Here we all the people of camp 08 want to say many many thanks for your kind support and nice thought toward Tibetan. It was not possible to repair our meeting hall by ourselves. We hope in near future you will surely help us. Here, we all, camp members we send you many love and prayers for your happiness and long life. Thank you once again."
Kusang Wangmo.

De kampen 1, 2, en 3 kregen financiële ondersteuning voor winterstudie. In de drie koudste maanden hebben de kinderen namelijk geen school. Helaas hebben we om alle kampen te helpen nog niet voldoende geldelijke middelen.

Wat het onderwijs betreft: In het bijzonder maken wij ons grote zorgen over het niveau van het onderwijs dat op de openbare lagere scholen aan de Ladakhi kinderen wordt gegeven. Hier is het onderwijs zó slecht dat er maar 0 tot 11 procent van deze kinderen een vorm van voortgezet onderwijs kan gaan volgen. Daarom gaat onze aandacht uit naar het privéonderwijs. Goed onderwijs is immers een belangrijke basis om later op eigen benen te kunnen staan.

Verder ging nog een klein bedrag naar de aller-oudste en armste Tibetanen, die geen kinderen (meer) hebben en in een soort opvanghuis wonen.

De scholen

In de afgelopen jaren hebben wij de New-Millenium-School en de Riglam-School gesteund, waarvan Lama Thubsten Wangchuk het hoofd is. Ook de Kun Fang-school, waar Mr. Morup Dorjay de leiding heeft, werd gesteund. De eerste 2 scholen worden nu voornamelijk gesponsord door o.a. een Zwitserse organisatie en een Nederlandse stichting. De Riglam-School heeft nog een bedrag ontvangen om de allerarmste kinderen toch naar deze privéschool te kunnen laten gaan.

3  


Mr Morup Dorjay gaat in Alchi,een dorpje op ca. 65 km. afstand van Leh, een z.g. ‘Kindergarten‘ (een soort kleuterschool) beginnen. Morup Dorjay is onderwijzer en bovendien onderwijsinspecteur.
Deze Kindergarten is ook een privéschool voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Vanaf het allereerste begin zal met de kinderen Engels gesproken worden. Mr. Morup hoopt natuurlijk dat hij deze school later kan uitbouwen t/m de hele lagere school. Een goede vriend van hem en ook onderwijzer zal hem hierbij helpen. Wij hebben hem een bedrag kunnen geven om 2 lokalen te huren, om meubeltjes en het benodigde onderwijsmateriaal aan te schaffen, en om het salaris voor de beide heren en een onderwijshulpkracht te garanderen. Wij hebben natuurlijk nog veel financiële steun nodig om deze onderneming te realiseren. Door de dorpsoudsten en de gemeenschap wordt dit project toegejuicht omdat er vanwege het slechte niveau van het onderwijs veel mensen vertrekken naar Leh (dat is door de bergen 3 uur rijden). Op deze manier wordt er een stimulans geschapen om de inwoners van Alchi in hun bergdorpje te houden, en bovendien krijgen de ouders uit de omliggende bergdorpjes de gelegenheid om hun kinderen naar deze privéschool te sturen. De hele streek begint zich ervan bewust te worden hoe belangrijk goed onderwijs is. Er is grond beschikbaar om een schooltje te bouwen net buiten Alchi, doch er zijn wel enkele problemen: het transport van de kinderen (schoolbusje) en de watervoorziening. Er zou iedere dag een vrachtwagen met watercontainers moeten komen, en later als het boren naar water gelukt is misschien een waterpomp.

Morup zal ook begeleid worden evenals de leraren voor de kindergarten, door Willemien Frencken, die al meerdere workshops gegeven heeft in Ladakh. Over de workshop heeft Willemien zelf een bijdrage:
"De workshop ‘language expression‘ heeft de naam gekregen ‘step by step‘. Vorig jaar ben ik begonnen bij de Ladakh Nuns Association met een workshop om leraren van het basisonderwijs begeleiding te geven in het onderwijzen van volwassenen en jonge kinderen die niet kunnen lezen en schrijven. Dit jaar heb ik met 24 leraren van 4 verschillende privéscholen mogen werken. Veel mensen die in Ladakh in het onderwijs werkzaam zijn hebben geen of weinig gerichte vooropleiding. De behoefte aan hulp op het gebied van scholing is groot. De methode die ik hanteer in de workshop blijkt erg aan te slaan, maar ik realiseer me juist door deze ervaringen van de afgelopen twee jaar, dat dit nog maar een heel kleine stap is. De vraag om ondersteuning is zo groot dat er plannen ontstaan om een opleiding te starten om leraren structureel scholing en training aan te bieden. Met de begeleiding en de nieuwe school willen we vooral voor ogen houden dat het zeer belangrijk is om ‘de oudere generatie‘ niet uit het oog te verliezen. Voor het behoud van een cultuur en de groei naar vernieuwing zijn juist deze twee aspecten zeer van belang. ‘Step by step‘, ook het ontwikkelen van deze workshop gaat in stappen, en het is prettig om daar financieel in ondersteund te worden door PranaPlanet".

PranaPlanet heeft voor de inrichting van 3 lokalen van een Tibetaanse school, die behoren tot een klooster in Choglamsar, ‘lessenaartjes‘ gegeven. De kinderen zitten zelf op de grond en plaatsen dit houten meubeltje over hun benen om beter te kunnen schrijven.
Het TCV (Tibetan Children Village) heeft een cheque voor de ondersteuning van hun culturele programma ontvangen. Al deze projecten zullen het komend jaar weer met uw hulp gesteund kunnen worden. We gaan zelf in 2005 met een reisgroep naar Ladakh.
We bedanken de donateurs voor de vele giften en constateren verheugd de toename van de automatische donaties. Daar we zelf jaarlijks naar India gaan (op eigen kosten uiteraard) komt ongeveer 95% van uw giften bij onze projecten terecht.

terug naar PranaPlanet