terug naar PranaPlanet

Nieuwsbrief 2003

Via de KLM hebben we goederen gratis naar India kunnen brengen en Lama Thubsten Wangchuk, hoofd van de Riglam school en oprichter van de New Millenium school, heeft samen met Tsega, bestuurslid van BHA, geholpen om de goederen in te klaren bij de douane en te vervoeren naar Ladakh en naar andere vluchtelingenkampen rond Delhi. Het volgend jaar nemen we maar heel weinig goederen mee naar Ladakh, want de moeite en de kosten zijn niet rendabel. Voor het geld kunnen we ook spullen kopen in Leh.

 

De scholen

De New Millenium School wordt grotendeels gesponsord door een Zwitserse organisatie. De leerlingen van deze school worden door Thubsten Wangchuk zelf bij de nomade families, die vaak hoog in de Himalaya wonen, opgehaald en verblijven 5 maanden intern op school.

De Riglam school, gelegen in de buurt van Leh (de hoofdstad van Ladakh) is mede afhankelijk van onze steun. De ouders van deze leerlingen worden door Thubsten Wangchuk bezocht. Zij, die de lasten van het onderwijs niet kunnen dragen, worden ondersteund door PranaPlanet. Dit gaat over een bedrag van 8 euro per maand. De school heeft op het ogenblik 90 leerlingen, dus uw steun voor dit project is van harte welkom. U kunt bijvoorbeeld. Iedere maand 8 euro storten onder vermelding van: ‘Schoolgeld voor kind van de Riglam school‘. Ook heeft de school grote behoefte aan een nieuw gebouw. Mede door hulp van PranaPlanet is het terrein met haar omheining in 2002 al gerealiseerd.

De Kunfan school, die vorig jaar ook een bijdrage heeft gekregen, heeft van dat geld het terrein voor de nieuw te bouwen school omheind, en de eerste stappen voor een nieuwe school gefinancierd. Ook voor de ouders van deze leerlingen, die het schoolgeld niet kunnen betalen geldt dezelfde regel als voor de Riglam school, doch nu onder leiding van Mr. Morup, hoofd van de Kunfan school.

Het zonnenlokaal in Alchi is klaar. PranaPlanet had een bedrag gegeven aan het schoolbestuur van de plaats Alchi. Dit met de bedoeling om een lokaal te bouwen voor de schoolgaande kinderen om er ‘s winters als het vriest te kunnen studeren. Het is in de luwte van de berg gebouwd met de ramen naar de zon zijde.

De Tibetaanse vluchtelingenkampen

Op het Tibetaanse vluchtelingenkamp 4 dat niet ver van Leh in het plaatsje Choglamsar ligt, is het beloofde sportterrein gereed gekomen. Door de bewoners is het terrein opgehoogd met stenen. We waren er zelf getuige van dat iedereen van het kamp er letterlijk zijn steentje aan bijdroeg om het te egaliseren. Nadat het op deze manier was voorbereid en de palen geplaatst waren, werd er een laag teer op aangebracht en voorzien van de nodige lijnen. Het was net op tijd klaar voor wij weer naar Nederland vertrokken voor de feestelijke ingebruikname. Op het feestelijk versierde terrein was PranaPlanet vertegenwoordigd met een sportteam van reizigers. Dit team verloor ruim van de plaatselijke basketballers, ondanks de vele Tibetaanse aanmoedigingen en de professionele trainster. Met enkele toespraken, dansen en dankbetuigingen werd het sportterrein officieel geopend, en ook de Kunfan school kwam met een volle bus jonge scholieren om hun dansen te laten zien. Voor het volgend jaar heeft PranaPlanet beloofd om er ook een gebouwtje bij te zetten voor de sporters en als vergaderruimte en andere functies. Immers dit sportveld is multifunctioneel. Kamp 4 houdt volgend jaar een basketballtoernooi met de omliggende kampen en dorpen. De mensen van het kamp waren ons heel dankbaar omdat nu hun kinderen en ook volwassenen een gelegenheid hadden om zich op een sportieve manier te ontspannen.

BHA SE. Network heeft financiële middelen ontvangen voor de zorg van ouderen die in de kampen wonen en geen of zeer weinig familie hebben. BHA heeft ook voor geïnteresseerden in adoptie, verslagen gemaakt met gegevens van ouderen en kinderen. Ook kan BHA een computer aanschaffen voor de Tibetaanse studenten en weer een winterstudie bekostigen voor veel leerlingen. Het Ladakh Nuns Association heeft geld gekregen voor diverse projecten. Een ervan is een lesprogramma over bijscholing aan ongeletterde vrouwen en mannen in Ladakh.
Ook is er studiemateriaal betaald voor een programma om nonnen les te geven in creatief omgaan met alfabetisering. Dit was een geslaagde workshop die ontworpen en gratis geleid werd door Willemien Frencken.

terug naar PranaPlanet